Bli volontär hos oss!

Engagemang och medmänsklighet är viktiga drivkrafter i vår verksamhet.

På Ronald McDonald Hus i Huddinge har vi volontärer som regelbundet kommer till Huset och ger medarbetarna och gästerna en ”hjälpande hand”, t ex genom att baka så det sprids en härlig doft i Huset, hjälpa till i tvättstugorna och med diverse städsysslor. När vädret medger välkomnar vi också trädgårdsvolontärer att vårda vår prunkande trädgård.

Även företag eller andra grupper är välkomna att komma till oss under en dag som en personalaktivitet. Vi har lång erfarenhet av att organisera upp volontärdagar, och oftast är vi då utomhus. Vi har alltid behov av hjälp med diverse projekt, och givetvis berättar vi då också om vår verksamhet och den skillnad ni gör för familjerna som bor här.

Är du intresserad av att veta mer? Maila till volontar.huddinge@rmdbarnfond.se eller kontakta vår volontärsamordnare Marcus på telefon 08-402 01 01