Om Huset

Ronald McDonald Hus vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge – ”ett hem hemifrån”

På fem minuters promenadavstånd till Karolinska Universtitetssjukhuset ligger Astrid Lindgrens Barnsjukhus/Huddinge och med skogen vid husknuten ligger Ronald McDonald Hus i Huddinge. Det vackra och ombonade Huset, ritat av arkitekten Olle Rex, är det första Huset som byggdes i Sverige.

ronald macdonald hus

När man införde specialistvård i Sverige på 70-talet kunde barn med svåra sjukdomar få bättre vård och behandling än någonsin tidigare. Men det innebar ofta också ett liv på sjukhus långt, långt hemifrån. För ett barn som behövde genomgå en transplantation kunde det innebära många månader på sjukhuset, med en besökstimme om dagen för föräldrarna. Ett mardrömsscenario vi knappt kan föreställa oss idag.

På de allra flesta sjukhus finns det än idag inte plats för mer än en förälder att sova kvar med det sjuka barnet. Familjer splittras när de som mest behöver varandra. Behovet av ett hemlikt boende, där alla syskon och båda föräldrarna kan vara nära det sjuka barnet, är lika stort idag som då. För de familjer som får möjlighet att bo på Ronald McDonald Hus är hotell inget alternativ. På Huset kan barnen vara barn, familjen kan laga sin egen mat och ha en ”vanlig” vardag i huset. Med all forskning som finns kring tillfrisknande och miljö bor idag även det sjuka barnet med sin familj på Huset i så stor utsträckning som möjligt, men gör all behandling på sjukhuset.

Paul och Irene Lederhausens dotter Erica dog 1976 i sjukdomen Cystisk Fibros. Erica blev sexton år gammal och många av åren spenderades på Huddinge sjukhus. Efter hennes bortgång ville Paul och Irene göra någonting i hennes minne, något som kunde hjälpa andra familjer som genomled vad de gått igenom. Paul Lederhausen, grundare av Svenska McDonald’s, uppmuntrades varmt av McDonald’s grundare Ray Kroc, vars dotter gått bort i svår diabetes. Under samma period växte idén om ett hemlikt boende hos Rolf Ward, pappa till ett av de första barnen som genomgick en stamcellstransplantation i Sverige. Rolf startade en dialog om detta med sin sons läkare, Olle Ringdén, men frågan fastnade i hur man skulle finansiera ett sådant hus. En sen kväll i slutet på 80-talet ringer Olle till Rolf: ”Vi har hittat lösningen för vårt hus!”. Med Ronald McDonald Hus i Philadelphia som förebild bildades Ronald McDonald Barnfond 1990 och Huset i Huddinge stod klart 1993.

Ronald McDonald Hus i Huddinge är en fristående, icke-vinstdrivande stiftelse med en egen styrelse. Huset är finansierat av Ronald McDonald Barnfond men verksamheten bygger på ett viktigt och nära samarbete med både Karolinska Universitetssjukhuset och olika patientföreningar, bland annat Riksförbundet för Cystisk Fibros, Riksförbundet för Sällsynta Diagnoser och Barncancerföreningen.

Sedan starten har ca 15.000 familjer hälsats välkomna in genom våra dörrar. Då Karolinska Universitetssjukhuset är ett specialistsjukhus och har hela landet som upptagningsområde har vi familjer från hela Sverige boende hos oss. Vi servar samtliga avdelningar på barnsjukhuset. Det är alltid sjukhuset som bokar rum och hemlandstinget som bekostar boendet genom ett självkostnadspris som precis täcker den dagliga driften. En annan viktig inkomstkälla för att verksamheten ska gå runt är gåvor från företag, organisationer och privatpersoner.

I styrelsen för Stiftelsen Ronald McDonald Hus i Huddinge sitter representanter från sjukhuset, riksförbundet Sällsynta diagnoser samt riksförbundet Cystisk Fibros och McDonald’s.

Styrelsemedlemmar är:

Robert Åsberg, Diversey/Sealed Air (ordförande)
Svante Norgren, Temachef Barn & Kvinnor Astrid Lindgrens Barnsjukhus/ Karolinska Universitetssjukhusen
Katarina Nilsson, Chefssjuksköterska Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
Kristina Radwan, Riksförbundet Cystisk Fibros
Peter Carstedt, Organisationen MOD - Mer Organdonation
Per Blomberg, grundare/ägare Development Progress Forward AB
André Singh, franchisetagare McDonald’s
Ulrika Andrén, franchise McDonald's
Hans-Åke Nilsson, grundare/ägare Utkiken
Mattias Oljelund, opinionschef svenskt näringsliv