Välkommen till Huset i Huddinge

keeping families close

Tanken med Ronald McDonald Hus i Huddinge är att erbjuda familjer ett hemlikt boende då deras barn behöver specialistvård långt hemifrån. Här kan syskon, föräldrar och ibland även det sjuka barnet bo tillsammans under påfrestande behandlingsperioder, oavsett om sjukhusvistelsen sträcker sig över några dagar eller månader.

Så nära ett hem_Raleway.png

Vi tror att barn läker_Raleway.png

Ge en gåva

Alla gåvor är viktiga, stora som små.
Med DIN hjälp kan vi hjälpa ännu fler familjer med svårt sjuka barn.


Swish_Hudding.PNG
Keeping_families_Raleway.png