Ge en gåva

Alla bidrag, stora som små, gör att vi tillsammans kan underlätta vardagen för familjer med sjuka barn. Vi är i mångt och mycket beroende av sponsorer och gåvor – varje krona gör skillnad hos oss!

 

Sätt in en gåva:

BG: 5883-1975 Swish: 1234 677 431

Märk din insättning med “Gåva”. Pengarna används till att göra familjernas vistelse hos oss så positiv som möjligt. Vi behöver ständigt byta ut möbler, köksartiklar och leksaker. Dessutom anordnar vi regelbundet aktiviteter som t ex husmiddagar, frukostar och fika.

Starta en egen insamling:

Facebook och Instagram: Välj “Ronald McDonald Hus Huddinge” som förmånstagare.

Minnesgåva

Att skänka en gåva till oss till minne av någon som gått bort betyder mycket för vår verksamhet. Sätt in gåvan till vårt bankgiro: 5883-1975 och märk gåvan med “Till minne av xxx (personens namn)”. Maila oss därefter följande:

  • Vem/vilken familj gåvan avser
  • Om vi ska skriva någon särskild text på gåvobeviset
  • Vem som är avsändare av gåvan
  • Adress till begravningsbyrån, eller mailadress, om beviset ska skickas digitalt (så att ni kan överlämna/skicka det själva)
  • Maila till agnieszka.eriksson@rmdbarnfond.se